top of page
Screenshot 2022-09-23 at 18.23.36.png
  1. På scenen trenger artisten et oppmikket flygel, 1 monitor og 1 mikrofonstativ av bra kvalitet (K&M eller tilsvarende). Artisten har med sin egen vokalmikrofon (Sennheiser 965, kondensator) men ønsker i tillegg en trådløs håndholdt mikrofon som han kan bruke til å snakke i mellom sangene. Denne skal stå på et lavt stativ innen rekkevidde på artistens venstre side.

  2. Sceneoppsettet skal være som vist på tegningen. Flygelet skal stå langt fremme, midt på scenen, være vendt i ca 100 graders vinkel, og lokket skal stå helt oppe. Scenen skal være ryddig og fri for stoler, stativer etc. Eventuell juledekor blir stående på scenen under konserten.

  3. Flygelet skal være stemt og i god stand.

  4. I de tilfeller der det ikke er flygel i lokalet, må det skaffes et elpiano av type Yamaha P-250, CP-300 eller P-515. Se tegningen under for sceneoppsett. 

  5. Artisten skal være opplyst med profesjonelt frontlys. Lyskasterne må være ferdig justert og rettet inn mot artisten i god tid før lydprøven starter. Salen skal være dunkelt belyst, slik at scenelyset har størst effekt. Alle dører inn til konsertlokalet skal være lukket under konserten.

  6. Lydanlegget skal være av profesjonelt merke, og lydtekniker må være godt kjent med anleggets funksjoner.

  7. Det skal brukes en lang klang (Large Hall) med predelay på minimum 20 ms på både vokal og piano. Bruken av kompressor skal begrenses. Idealet er et akustisk lydbilde med dynamisk variasjon. Artisten ønsker ikke flygel i monitor. 

  8. Lydprøven skal foregå 2 timer før arrangementsstart. Under prøven skal det være ro i lokalet.

  9. 30 minutter før konsertstart skal det settes på en forfilm. Denne skal stå på helt til konserten er slutt. Den inneholder et grafisk bilde som endrer seg i løpet av konserten. Videoen inneholder musikk de første 30 minuttene (innslippsmusikk). De 10 siste sekundene før konserten starter, vil lydnivået på musikken gå opp for å markere at konserten starter. Filmen skal projiseres direkte på vegg. Dersom bildet blir svært utydelig, kan lerret benyttes. Last ned videoen her

Stageplot Hjartesong-kopi.jpg
bottom of page