Stageplot Hjartesong.jpg
  1. På scenen trenger artisten flygel, 1 monitor og 1 mikrofonstativ av bra kvalitet (K&M eller tilsvarende). Artisten har med sin egen vokalmikrofon (Sennheiser 965).

  2. Disse skal være plassert som vist på tegningen over. Flygelet skal stå langt fremme, midt på scenen, være vendt i ca 100 graders vinkel, og lokket skal stå helt oppe. Fremre del av scenen skal være ryddig og fri for stoler, stativer etc. 

  3. Flygelet skal være stemt og i god stand.

  4. I de tilfeller der det ikke er flygel i lokalet, må det skaffes et elpiano av type Yamaha P-250, CP-300 eller P-515. Se tegningen under for sceneoppsett. 

  5. Artisten skal være opplyst med egnet scenelys. 

  6. Lydanlegget skal være av profesjonelt merke (Soundcraft, Yamaha, JBL, Nexo e.l.). 

  7. Lydprøven skal foregå 2 timer før arrangementsstart. Under prøven skal det være ro i lokalet.

Stageplot Hjartesong-kopi.jpg